Koncepcje wystaw

Jeśli możemy zrobić dla Ciebie eksponat, to czemu nie całą wystawę?

Jako zespół kreatywny bardzo lubimy, gdy oddaje się w nasze ręce całość przedsięwzięcia. Tworzymy wtedy ekspozycję od zera, dbając o jej zamierzony charakter (bardziej rozrywkowy, czy naukowy) oraz spójność z otoczeniem, w jakim będzie się znajdować.

Ale poszliśmy o krok dalej.

Na zamówienie potencjalnych inwestorów tworzymy strategie i plany programowe placówek, które dopiero mają powstać. Spod naszych rąk wychodzą gotowe i przemyślane plany powstania i rozwoju nowoczesnych muzeów oraz lokalnych centrów nauki.