Konsultacje specjalistyczne, szkolenia i badania

W trosce o rozwój instytucji, które są odbiorcami naszych produktów, prowadzimy badania ewaluacyjne ich ekspozycji i programów. Nasi badacze są obecni na największych eventach popularno-naukowych w Polsce.

Służymy także profesjonalną radą specjalistom z branży – zarządcom muzeów i centrów nauki, przedsiębiorcom i osobom prywatnym zainteresowanym edukacją. Oferujemy także szkolenia.

Zakres naszej ekspertyzy obejmuje: planowanie strategiczne i programowe dla instytucji, produkcję ekspozycji, realizację programu edukacyjnego, współpracę z partnerami, aspekty techniczne i inżynieryjne tworzenia centrum nauki, organizację przestrzeni i wiele innych.

Angażujemy się także we współpracę międzynarodową. Zapraszamy do Polski specjalistów z za granicy, służąc im konsultacją oraz pośrednictwem z polskimi wytwórcami oraz instytucjami popularnonaukowymi.